© 2011-2024 Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe | Wszelkie prawa zastrzeżone.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 700) od 19 kwietnia br. jest dopuszczona możliwość aktywności sportowej na terenach otwartych. Nasz kompleks sportowy jest jeszcze nieczynny ponieważ muszą zostać przeprowadzone ostatnie prace porządkowe związane z konserwacją nawierzchni po przerwie zimowej. Korty GTT po przeprowadzeniu w/w czynności ponownie zostaną udostępnione do użytkowania. Korzystając z obiektu Głuchołaskiego Towarzystwa Tenisowego konieczne będzie bezwzględne przestrzeganie aktualnych zasad i procedur bezpieczeństwa rekomendowanych przez Polski Związek Tenisowy.