© 2011-2024 Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe | Wszelkie prawa zastrzeżone.
 1. Robert Rutkowski - Prezes
 2. Krzysztof Kowalczyk - Wiceprezes
 3. Włodzimierz Ciołek - Sekretarz
 4. Maciej Kowalczyk - Skarbnik
 5. Leszek Jędrusik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 6. Stanisław Wróbel - Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Janusz Pabiś - Członek Komisji Rewizyjnej
 8. Kazimierz Kaczmarek
 9. Piotr Sapała
 10. Stanisław Wołochowski
 11. Grzegorz Podkowski
 12. Paweł Mrożek
 13. Marian Grzesiak
 14. Maciej Wojdyła
 15. Michał Kalandyk
 16. Paweł Iżycki
 17. Jacek Nietrzeba
 18. Krzysztof Kaczmarek
 19. Przemysław Kania
 20. Marek Królczyk
 21. Magdalena Gołas-Bogacz
 22. Krzysztof Augustyński
 23. Paweł Tokarczyk
 24. Dawid Sokołowski
 25. Kamil Kanarski
 26. Bartosz Marszałek
 27. Tomasz Wojdyła
 28. Dawid Kanarski
 29. Krzysztof Boguniewicz
 30. Grzegorz Zając
 31. Artur Kamiński
 32. Andrzej Chronowiąt
 33. Ludwik Nowak
 34. Bartłomiej Nowak
 35. Iwona Ossowska-Szymkowicz
 36. Paweł Jankowski
 37. Miłosz Lubaś
 38. Henryk Szuszkiewicz
 39. Kinga Węglowska
 40. Piotr Wochnik
 41. Alexander Singh