© 2011-2024 Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Historia Głuchołaskiego Towarzystwa Tenisowego

Grupa głuchołaskich entuzjastów tenisa pierwsze mecze i rozgrywki podejmowała już w okresie „Fibakowego” boomu w latach 70-tych XX wieku na korcie tzw.KORTY GTT 2018 „oczku” przy ulicy Kraszewskiego i na nowo powstałym ziemnym korcie OSIR-u obok hotelu Sudety. Po kilku latach kort zalano asfaltem, ponieważ było to bardziej wygodne w utrzymaniu dla OSIR-u natomiast było bardzo nie zdrowe dla graczy. Na początku lat 80-tych XX wieku na terenie szpitala, w wyniku społecznej akcji powstał kort ziemny, który był zaczątkiem „prawdziwego” grania w tenisa dla wielu jego sympatyków w Głuchołazach. Zawiązała się wówczas grupa entuzjastów, która postanowiła stworzyć „ z prawdziwego zdarzenia” obiekt tenisowy o przynajmniej dwóch kortach z nawierzchnią mineralną, ponieważ duża ilość chętnych do grania nie mieściła się już na korcie w „szpitalu”. Takie warunki zaistniały na początku lat 90-tych XX wieku po przejęciu przez samorządy lokalne władzy w terenie. W lipcu i sierpniu 1993 roku grupa ta z pomocą Urzędu Miejskiego, firm: Wodociągi i Balowski oraz bardzo dużym wkładem własnej pracy fizycznej tenisa zdjęła starą, asfaltową nawierzchnię i zakupiła 5 ton mączki ceglanej.

W dniu 16 lipca 1993 roku odbyło się zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia Tenisowego w składzie Stanisław Wołochowski, Włodzimierz Ciołek, Leszek Jędrusik, Janusz Jajeśniak, Edward Ilnicki, Krzysztof Kowalczyk, Kazimierz Kaczmarek, Krzysztof Kaczmarek, Edyta Kaczmarek, Piotr Sapała, Stanisław Wróbel, Ryszard Baron, Edmund Szłapka, Jacek Laskowski i śp. Andrzej Struzik, które przyjęło projekt statutu i postanowiło go złożyć w wydziale Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe zostało zarejestrowane w dniu 19.11.1993 r. w rejestrze stowarzyszeń kultury fizycznej pod numerem 207. W dniu 12 grudnia 1993 roku odbyło się I zebranie Głuchołaskiego Towarzystwa Tenisowego, na którym wybrano pierwsze władze - Zarząd w składzie Prezes – S. Wołochowski, Wiceprezes – K. Kaczmarek, Skarbnik – W. Ciołek, Sekretarz L. Jędrusik oraz Komisję Rewizyjną w składzie K. Kowalczyk, E. Ilnicki i P. Sapała.

Wiosną 1994 r. dalsze prace na korcie prowadzone już były pod kierunkiem Towarzystwa Tenisowego i przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego. Po zapoznaniu się z aktualnymi cenami materiałów okazało się, że mączka z cegielni podrożała 2 razy rozważono, więc inne oferty i postanowiono wybrać nowoczesny materiał z mielonej skały z wrocławskiej firmy Eurokort. Umowę z firmą „Eurokort” na ułożenie nawierzchni mineralnej na dwóch kortach przy ul. Jana Pawła II podpisano w dniu 12 kwietnia 1994 r. GTT we własnym zakresie zajęło się przygotowaniem podłoża, przy dużej pomocy firmy Wakmet nawieziono 300 ton tłucznia, a następnie wyrównano podłoże. 27 maja 1994 r. GTT przekazało Firmie przygotowana przez siebie podbudowę kortów, a 14 czerwca 1994 r. Eurokort wraz z członkami Towarzystwa ukończył układanie nawierzchni i przekazała je w użytkowanie GTT. Powstał ładny kompleks sportowy z dwoma kortami tenisowymi i trybuną dla kibiców. W dowód uznania za stworzenie tego obiektu sportowego Towarzystwo zostało w 1995 r. laureatem nagrody „Głuchołaska Koza”. W 1998 roku GTT podpisało wieloletnią umowę z Urzędem Miejskim na dzierżawę całego obiektu.

W lipcu 1997 roku przez Głuchołazy przeszła powódź „Stulecia”, której tragiczne skutki wystąpiły również na naszych kortach. Ponad półmetrowa warstwa wody naniosła mnóstwo mułu, śmieci i błota oraz poważnie uszkodziła ogrodzenie. Gdy członkowie GTT własnymi siłami usunęli błoto z całej nawierzchni, okazało się, że uszkodzona jest również warstwa mineralna i korty nie nadają się do użytkowania. W 1998 roku Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie przyznał Urzędowi Miejskiemu, jako właścicielowi terenu dotację na odbudowę całego obiektu. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma Wakmet. W 1999 roku Wakmet wspólnie z członkami i sympatykami GTT przeprowadził generalny remont całego obiektu; odbudowano dwa korty tenisowe, postawiono nowe ogrodzenie, ścianę tenisową wraz z trybuną dla kibiców oraz budynek klubowy z szatniami i zapleczem sanitarnym. Od 2000 roku obiekt przez 7 – 8 miesięcy, co roku służy wszystkim sympatykom tenisa ziemnego nie tylko z terenu Głuchołaz. Działacze GTT organizują, co roku liczne turnieje tenisowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz mecze z ościennymi miastami z Polski i Czech. Od kilku lat funkcjonuje szkółka tenisowa dla dzieci prowadzona przez kwalifikowanych instruktorów, a jej członkowie uzyskali szereg znaczących sukcesów w turniejach szkolnych, krajowych i międzynarodowych. Jesienią 2009 roku na kortach zainstalowano sztuczne oświetlenie umożliwiając tym samym grę po zapadnięciu zmroku.

Przez wszystkie lata obiekt jest utrzymywany we wzorowym stanie technicznym jedynie ze składek członkowskich GTT i służy, jako wizytówka Głuchołaz dla wszystkich turystów i sympatyków tenisa nie tylko z Polski.

Opracowanie:

Stanisław Wołochowski

Maciej Kowalczyk