© 2011-2024 Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do członkostwa w Klubie GTT Głuchołazy zachęcamy wszystkich sympatyków tenisa: dzieci, młodzież oraz dorosłych. Członkiem Głuchołaskiego Towarzystwa Tenisowego może zostać każda osoba pełnoletnia. Z kolei osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte do Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W tym celu należy złożyć pisemną deklarację przystąpienia do GTT Głuchołazy, opłacić wpisowe i roczną opłatę członkowską. Warunkiem członkostwa jest opłacenie składki członkowskiej za cały rok. Wysokość wpłat wygląda następująco:

  • Dorośli opłata jednorazowa w wysokości 400 zł za cały sezon.
  • Dzieci i młodzież ucząca się do 19 roku życia, studenci, emeryci i renciści opłata jednorazowa w wysokości 200 zł za cały sezon.

Składkę członkowską należy wpłacać u Skarbnika GTT lub na konto bankowe naszego Klubu (PKO Bank Polski 94 1020 3714 0000 4902 0008 4327).

Członkostwo przypisane jest całej rodzinie.

Nowych członków Klubu GTT Głuchołazy obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100 zł. Z tej wpłaty zwolnione są kobiety oraz dzieci i młodzież ucząca się do 19 roku życia.

Korzyści płynące z przynależności do Głuchołaskiego Towarzystwa Tenisowego:

  • Możliwość korzystania z kortów GTT bez dodatkowych opłat przez cały rok.
  • Dostęp do budynku klubowego z szatniami i zapleczem sanitarnym.
  • Zajęcia nauki gry w tenisa z instruktorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Możliwość stałej rezerwacji kortu.
  • Pierwszeństwo przy rezerwacji kortów.
  • Możliwość serwisu rakiet tenisowych oraz nabycia akcesoriów do gry w tenisa.

Zapraszamy, przyłącz się do nas!