© 2011-2024 Głuchołaskie Towarzystwo Tenisowe | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Chcieliśmy poinformować, że znowelizowany został Regulamin korzystania z kortów tenisowych GTT. Ma to związek z wprowadzeniem systemu rezerwacyjnego „tenis4U”. W dokumencie doprecyzowane zostały zasady dokonywania i anulowania rezerwacji kortu. Znowelizowany Regulamin będzie wywieszony w gablocie przy wejściu na teren naszego obiektu sportowego oraz jest dostępny na stronie internetowej Głuchołaskiego Towarzystwa Tenisowego w zakładce „Dokumenty”.